ZINGEVING - EN GELOOFSVRAGEN


Je komt soms even stil te staan in het leven, waardoor je plots kunt denken: "Wat wil ik eigenlijk nog doen in mijn leven?" of "Past het werk wat ik doe nog wel bij mij?". Iedereen denkt geregeld na over het leven. Soms zijn er momenten of gebeurtenissen waardoor je dieper nadenkt over je leven. Vragen als:

  • Wat wil ik nog graag doen in mijn leven
  • Past deze baan wel bij me?
  • Ben ik nog wel gelukkig in deze relatie (relatieproblemen)
  • Wie ben ik eigenlijk ten diepste?

Dit zijn zingevingsvragen. Vragen die alles te maken hebben met jouw leven. 

Geloofsvragen zijn vragen die je jezelf als gelovige, maar ook als niet-gelovige kunt stellen, en die je eindeloos bezig kunnen houden. Vragen als:

  • Wat verwacht ik van God?
  • Wat verwacht God eigenlijk van mij?
  • Is Hij er ook voor mij?
  • Moet ik als ik gelovig wil zijn naar een kerk?
  • Kan ik mijzelf wel blijven als ik geloof?

Geloofsvragen hebben alles te maken met jouw eigen geloofsbeleving. Misschien lijken ze voor jouw minder belangrijk dan zingevingsvragen, maar ze zijn nauw met elkaar verweven. Geloof is een belangrijk aspect van zingeving. Wat jij gelooft, heeft alles te maken met je identiteit.

Er kunnen momenten in je leven zijn dat je meer worstelt met zingevings- en geloofsvragen dan anders. Bijvoorbeeld als je ziek bent, bij verlies en rouw of als je in de overgang bent. Als je niet op antwoorden kunt komen binnen de denkkaders waarin je jezelf bevraagt, loop je vast.

Als psychosociaal therapeut en Theoloog begeleid ik je graag om je zingevings- en/of geloofsvragen in een breder/ander denkkader te plaatsen van jouw levensverhaal. Jouw antwoorden zijn er, ik help je ze te vinden.

0