TRAJECT INNERLIJK HERSTEL

De zorgvraag die ik vaak van vrouwen krijg is:

Ik wil mijn eigen, blije zelf weer zijn

Mijzelf (terug)vinden

Een vraag die gesteld wordt door vrouwen die zichzelf uit het oog zijn verloren, zichzelf zijn kwijtgeraakt doordat ze vaak langdurig belast zijn met een scala aan zorgen en problemen. 

Meestal is er een combinatie van problemen uit het verleden en heden. Je raakt jezelf kwijt omdat de geconditioneerde overlevingsstrategie√ęn uit het verleden zijn uitgegroeid tot gedragspatronen die belemmerend werken op de problematiek van vandaag de dag.


Ik bespreek graag met jou op welke wijze hetgeen wat jou belemmert is op te lossen, of hoe je ermee kunt leren omgaan. 

THEMA'S

NEGATIEF ZELFBEELD

Je denkt negatief over jezelf. Dit heeft invloed op je waarneming, je gedachten, gedrag en op je handelen.

Door middel van laagdrempelige therapie krijg je een ander kijk op jezelf.

GEDRAGSPROBLEMEN

Je ondervindt belemmeringen door jouw eigen gedrag. Bijvoorbeeld:

  • please gedrag 
  • controle
  • ontwijkend gedrag

Samen zoeken we naar de oorsprong van jouw belemmerende (aangeleerde)gedragspatronen. Waarna een traject volgt waarbij je nieuw gedrag aanleert wat bij jou past. 


VERLIES & ROUW

Leren omgaan met een leven waarin alles is veranderd.


TRAUMA

Je worstelt bijvoorbeeld met:

  • pestverleden
  • huiselijk geweld
  • religieus trauma
  • verwaarlozing

Ik kan je begeleiding bieden bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis(sen).


STRESS 

Langdurige bovenmatige stress kan leiden tot een 

Burn - Out. Wat zijn de factoren die jou deze stress bezorgen? Leren hoe je met deze factoren om kunt gaan zodat ze jou geen bovenmatige stress meer bezorgen.

0