2 HOLD_ON 

Relatie - en huwelijk gerelateerde problemen

"Ik voel me niet gezien 

 niet gehoord 

~~~

Eigenlijk voel ik me niet geliefd door mijn man

Ik voel een verscheurende eenzaamheid" 

Relaties hebben met andere mensen hoort bij de basisbehoeften van de mens. Deze relaties vinden plaats binnen verschillende systemen (partner, gezin, familie, club, kerk, school, werk, enz). De ene relatie is voor jou van meer belang dan de andere. De relatie met je partner en/of gezin is van meer waarde dan de relatie met een studiegenoot of een collega van je werk.

  • In een relatie is het belangrijk dat je jezelf mag zijn (autonoom zijn), en dat dit ook merkbaar wordt geaccepteerd en gestimuleerd.
  • Binnen een goede relatie is er verbinding met elkaar. Je voelt je geliefd en veilig.
  • Iedereen vindt het belangrijk om gezien en gehoord te worden. Dat geldt zeker binnen relaties die belangrijk voor jou zijn. Je doet er als persoon toe binnen de relatie. Dat geeft je het gevoel dat je nuttig bent en erbij hoort.

Als bovenstaande punten niet in balans zijn, of helemaal niet aanwezig zijn in een relatie, ontstaan er problemen. Problemen die jou als persoon gaan belemmeren in het dagelijks leven, en problemen in de relationele sfeer.

Heel vaak komen relatie- en huwelijk gerelateerde problemen door communicatiestoornissen. Samen kom je er niet meer uit, en je weet het zelf ook niet meer.


Bel voor een afspraak, dan help ik je inzichtelijk te maken waar de schoen wringt in jouw relatie.

BEL PETRA

0